Nu är vi AUKTORISERADE!

 

Nu har vår organisation blivit ett Auktoriserat Låsmästarföretag! Som ett led i vårt kvalitetsarbete, är det viktigt för oss att vara certifierade inom de produktområden vi arbetar inom, och där är att vara ett Auktoriserat Låsmästarföretag en viktig pusselbit för oss.

 

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund har till ändamål att till främjande av säkerhetsbranschen upprätthålla en yrkesskicklig kår av låssmeder samt övriga yrkesverksamma inom t.ex. larm-, tillträdeskontroll- samt CCTV-tekniker:

 

att tillvarata låssmedskårens och branschens allmänna yrkesintressen,

 

att verka för sammanhållning och samförstånd inom branschen,

 

att arbeta för en bra och tidsenlig lärlingsutbildning och yrkesutbildning i branschen,

 

att utveckla medlemmarna till säkerhetsentrepenörer och säkerhetsrådgivare,

 

att i förekommande fall vara förhandlingspart vid utformningen av licensavtal mellan medlemsföretagen och fabrikant/leverantör.

 

Läs mer om SLR:

slr_auktoriserad_4f

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC