Stadsteatern i Stockholm

Stadsteaterns rökmaskiner ställer krav på Finlarms installation av brandlarm

Finlarms samarbete med Fastighetskontoret och Stockholm Stad sträcker sig långt tillbaka i tiden, till 2005. Här kan du läsa om ett av projekten som gällde installation av brandlarm på Stadsteatern i Stockholm.