Stadsteatern i Stockholm

Stadsteaterns rökmaskiner ställer krav på Finlarms installation av brandlarm

Finlarms samarbete med Fastighetskontoret och Stockholm Stad sträcker sig långt tillbaka i tiden, till 2005. Här kan du läsa om ett av projekten som gällde installation av brandlarm på Stadsteatern i Stockholm.

Kameran blir ett “smart öga” i skidbacken

Finlarm och Hanwha Vision i nära samarbete kring Video Management Systems. Säkerhetskoncernen Finlarmgruppen AB erbjuder breda säkerhetslösningar gentemot företagsmarknaden i Stockholm, Mälardalen och Dalarna. Under 2023 har Finlarm och Hanwha Vision med sitt säte i Sydkorea, ingått ett nära samarbete kring kameraövervakning, dels utifrån ett övervakningsperspektiv men framför allt utifrån verksamhetsoptimering och effektivisering.