Stadsteatern i Stockholm

Stadsteaterns rökmaskiner ställer krav på Finlarms installation av brandlarm

Finlarms samarbete med Fastighetskontoret och Stockholm Stad sträcker sig långt tillbaka i tiden, till 2005. Här kan du läsa om ett av projekten som gällde installation av brandlarm på Stadsteatern i Stockholm.

Svenska Kyrkan i Falun kopplar upp brandlarmet till molnet

Under flera år har Dalarnas Säkerhets System (DSS), Finlarm Dalarna arbetat med Svenska Kyrkan Falun, Falu pastorat som består av fem församlingar med tillhörande kyrkor och församlingshem. Falu Kristine Kyrka ligger centralt i Falun med församlingshemmet Kristinegården strax intill, nära det stora torget. Här finns både stora församlingssalar, en församlingsvårning med både stora och mindre tillhörande rum. På alla hjärtans dag bar det av för tillsynsservice och byte
av brandlarmscentral.

Kameran blir ett “smart öga” i skidbacken

Finlarm och Hanwha Vision i nära samarbete kring Video Management Systems. Säkerhetskoncernen Finlarmgruppen AB erbjuder breda säkerhetslösningar gentemot företagsmarknaden i Stockholm, Mälardalen och Dalarna. Under 2023 har Finlarm och Hanwha Vision med sitt säte i Sydkorea, ingått ett nära samarbete kring kameraövervakning, dels utifrån ett övervakningsperspektiv men framför allt utifrån verksamhetsoptimering och effektivisering.