Enkelt att manipulera system för passerkontroll

Merparten av de passerkontrollsystem som finns på den svenska marknaden idag är baserade på daterad lästeknik, vilket innebär att de enkelt kan knäckas eller manipuleras på olika sätt. Det handlar framför allt om teknik kopplad till nyckelkort och nyckelbrickor, som ofta utgår från behov i fastigheter med låg säkerhetsklass. För verksamheter med högre säkerhetskrav finns många fördelar med att se över tekniken med möjlighet att förhindra obehöriga att få tillträde till fastigheten.

En tillträdeskontroll innebär att en person som vill få tillträde till en lokal eller en fastighet visar ett kort eller en nyckelbricka för en läsare. Läsaren identifierar personen i fråga utifrån ett unikt nummer på kort eller nyckelbricka och kopplar detta till personens identitet i systemet. Om numret på kort/ nyckelbricka är öppet så är det lätt att kopiera och skapar därmed möjligheter att stjäla personens identitet i systemet. Då blir det enkelt för obehöriga att få tillträde till fastigheten i fråga.

” Vi rekommenderar alla fastighetsägare eller systemägare att se över sitt system och vilken teknik som används. Samhällsordningen är under kontinuerlig förändring och med enkla medel kan vi säkra upp befintliga fastigheter och skapa förutsättningar för hög säkerhetsklass vid nyproduktion, säger Peter Andersson, serviceansvarig och expert på passersystem”, på Finlarm Västerås.

I dagsläget bygger cirka 2 av 3 passerkontrollsystem på teknik med låg säkerhetsklass och låga säkerhetskrav, t ex s k EM -lästeknik. EM -lästekniken är en RFID-teknik (Radio Frequency Identification) som fungerar bra i miljöer som redan är säkra.

För fastigheter och lokaler med högre säkerhetsklass finns däremot många fördelar med att anpassa och uppgradera sin tekniska lösning för tillträdeskontroll, t ex med Mifare DESFire där varje nummer krypteras med hjälp av kodning och lagras i en speciellt skyddad mapp. Mappen är låst och kan enbart öppnas med en s k AES-nyckel, som i sig är en mycket säker 128-bitars kod. Kortläsaren förses med samma typ av nyckel, kommunicerar med kortet och skickar numret till passersystemet för identifikation. Detta förfarande höjer säkerhetsgraden avsevärt. Finlarm har lång erfarenhet och en hög teknisk kompetens kring dessa system och hjälper er gärna med en översyn, en rekommendation och installation.

“Ofta räcker det att bara byta ut kortläsare och passerkort i ett äldre passerkontrollssystem, inga andra större förändringar krävs vad gäller systemet och centralutrustningen kan återanvändas. I vissa system går det också att blanda lästekniker som t.ex. EM4200 och Mifare DESFire vilket möjliggör en succesiv uppgradering av befintligt passerkontrollsystem. För enklare administration och hantering byts passerkorten ut till s.k. kombinationskort med t.ex. ett ATMEL 5577 chip”, fortsätter Peter Andersson.

Sammanfattningsvis, är du ansvarig för säkerheten i en fastighet med högre säkerhetsklass? Då finns det många fördelar med att uppdatera er tekniska lösning kring tillträdeskontroll:

  • Ny teknik för med sig flera lager av säkerhet i och med användning av avancerad kryptering. Det gör den mer motståndskraftig mot attacker och kloning.
  • En uppgradering innebär en större minneskapacitet ifråga om hantering av mer komplex data och fler applikationer, inklusive betalnings- och flerfunktionella kort.
  • Möjlighet att använda säkerhetskritiska tillämpningar som bankkort, ID-kort och andra högsäkerhetsapplikationer där skydd av data och integritet är viktigt.
  • Möjlighet att använda smartphones för in- och utpassage.

Behöver du hjälp med dina säkerhetsfrågor?

Kontakta oss