Det våras för Finlarm – anställer ny ekonomichef från solbranschen

Säkerhetskoncernen Finlarm erbjuder breda säkerhetslösningar gentemot företagsmarknaden i Stockholm, Mälardalen och Dalarna. Nu vill man ta nästa tillväxtkliv och rekryterar därför en ny ekonomichef i form av Lotta Aldén, som påbörjade sin anställning i mitten av mars. Lotta Aldén kommer närmast ifrån en roll som Head of ERP & Accounting på solkraftsföretaget Solkompaniet.

Finlarmkoncernen, som består av åtta fristående enheter i Stockholm, Mälardalen och Dalarna, levererar kompletta säkerhetslösningar – inom inbrottslarm, brandlarm, lås- och passerkontroll, säkerhetskameror och CCTV. Kunderna är byggföretag, fastighetsägare, förvaltare och kommersiella hyresgäster. Nu stärker man koncernbolaget och rekryterar Lotta Aldén till ekonomichefsposten. Lotta Aldén kommer närmast från rollen Head of ERP & Accounting på Solkompaniet och har dessförinnan hela 16 års erfarenhet av ekonomifrågor inom OKQ8. 

“Jag lägger några första veckor bakom mig som ny på jobbet på Finlarm, vilket känns otroligt kul. En ny bransch för mig och mycket att sätta mig in i men också inom ett område där jag känner mig trygg. Jag har en rad roller med mig i ryggsäcken, bland annat som redovisningsekonom och redovisningschef, men har också en lång erfarenhet av systemimplementation. Jag ser fram emot att axla helheten kring ekonomisidan och att göra det i ett bolag av Finlarms nuvarande storlek, men med en tydlig tillväxtagenda framåt”, säger Lotta Aldén.  

Finlarm närmar sig årsbokslut för verksamhetsåret 2023/24 vilket kommer att vara Lotta Aldéns och ekonomiavdelningens fokus i perioden som kommer. Ett verksamhetsår som präglats av både tillväxt och förbättrade marginaler. Finlarms VD, Marcus Dover, berättar mer:

“Mitt uppdrag när jag kom in i Finlarm hösten 2023 var att stötta alla de positiva trender vi såg inom verksamheten. Utöver stärkta ekonomiska resultat har vi under året samlat bolaget under ett enat erbjudande och ett gemensamt varumärke. Jag ser nu fram emot att stänga verksamhetsåret och ställa in siktet på fortsatt tillväxt. Med Lotta vid rodret för ekonomiavdelningen kan vi erbjuda ytterligare stöd till våra lokala enheter för att fortsätta utvecklas”, säger Marcus Dover, VD på Finlarm.

 

För mer information kontakta:

Lotta Aldén, Ekonomichef Finlarm AB
lotta.adlen@finlarm.se
072-2172161

Marcus Dover, VD Finlarm AB
marcus.dover@finlarm.se
070-8993921

 

Om Finlarm
Sedan 2011 har vi bildat en familj av bolag där alla förenas av passionen att skapa en trygghetsupplevelse som bygger på högklassig rådgivning och långsiktighet. I vår familj kan fingertoppskänsla, djup lokalkännedom och långa relationer luta sig mot samarbetet och den bredd i kompetens som vi som grupp tillsammans skapar. Vi kallar det värdefull säkerhetsrådgivning nära till hands. Finlarm har idag 110 anställda och 8 enheter i Stockholm, Mälardalen och Dalarna. Omsättningen för 2022 låg på 165 mkr.

 

Behöver du hjälp med dina säkerhetsfrågor?

Kontakta oss