ICA i Borlänge: “Det är ordning och reda på Dalarnas Säkerhets System”

Dalarnas Säkerhets System (DSS) – Finlarm i Dalarna – har samarbetat med ICA i Borlänge sedan 2018 och hanterar bland annat inbrott- och brandlarmsystem, passersystem och CCTV för lagerverksamheten på plats.

Region Stockholm

Finlarm har ett ramavtal med Region Stockholm som omfattar leveranser av varor och tjänster avseende service, underhåll, kompletteringar och nyinstallationer av tex byggnadstekniska skalskydd, passer- och porttelefonsystem och inbrottslarmsystem.

Säkerhetslösning för Hitachi i Ludvika

Världens kraftfullaste transformatorer tillverkas av Hitachi i Ludvika. Var och en kan ge dubbelt så mycket energi som Schweiz årliga elförbrukning. En brand i anläggningen kan leda till mänsklig och ekonomisk katastrof. Så för att trygga arbetsmiljön valde Hitachi en lokalt förankrad säkerhetslösning, med en bredd för att se till helheten – Finlarm.

Brandlarm till Ena Energi i Enköping

Finlarm levererar ett komplext brandlarmsystem anpassat för Ena Energis verksamhet, där höga krav ställs på såväl produkter som på installationskompetens. Brandlarmssystemet är en totallösning av ett driftsäkert och integrerat system från Schrack Seconet.

Västerås Stad

Finlarm har ett ramavtal med Västerås stad för deras lås- och passagesystem. Avtalet omfattar service och entreprenader på lås och säkerhetssystem, inklusive tillbehör och reservdelar samt tjänster i form av rådgivning. Stadens förvaltade area uppgår till ca 900 000 kvm och består bland annat av skolor, förskolor och äldreboenden.