Finlarm växer med 30 % och får bästa betyg av kunderna

 

Omsättningen växer till över 100 mnkr.

Kunderna har sagt sitt – åter ett mycket starkt betyg för Finlarm!

Utfallet av årets kundenkät ger oss ett NKI på 4,39 på en femgradig skala.

 

Finlarm Gruppen har precis avslutat sitt räkenskapsår och för första gången når gruppen en Omsättning över 100 mnkr.

 

Det senaste året har speglats av en stark tillväxt. Omsättningen har ökat med 30 % och verksamheten anställer kontinuerligt nya medarbetare. Tillväxten är jämnt fördelad mellan de befintliga kontoren.

 

Tillväxten är i sin helhet organisk och vi har under året kontrakterat en rad nya kunder som till stor del bidrar till vår expansion, säger Vd Lars Alm i en kommentar.

 

Viktigast är dock förtroendet som våra återkommande kunder visar oss. I årets kundenkät har vi frågat över 100 kunder om deras uppfattningar. Vi får genomgående fina betyg och mest glädjande är att 94 % kan tänka sig att rekommendera oss till andra, en mycket smickrande och förpliktande siffra. Som ett extra tack till att våra kunder har tagit sig tid med att återkoppla, ger vi ett bidrag till Barncancerfonden, avslutar Alm.

 

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC