Finlarm förstärker med ytterligare en Behörig ingenjör brandlarm

 

Andreas Holmgren har av SBSC blivit certifierad till Behörig ingenjör brandlarm.

 

Andreas är 26 år och arbetar som Projektledare. Han har arbetat på Finlarm i sju år och har en bred erfarenhet av att projektera, installera och utföra service på brandlarm.

 

Vi upplever att kunder allt oftare efterfrågar säkerhetsinstallationer som uppfyller gällande normer och standarder. Detta är något som vi på Finlarm sedan länge tagit fasta på och vi levererar uteslutande certifierade produkter och tjänster.

 

Att på detta sätt förena ett förstärkt kunderbjudande med kompetensutveckling känns mycket tillfredsställande.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC