Finlarm är certifierad anläggarfirma CCTV

Finlarm fortsätter att stärka sitt kunderbjudande.

 

Vi är nu certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering genom att uppfylla kraven i SSF 1061, anläggarfirma – CCTV.

 

Finlarm har en bred erfarenhet av att projektera, installera och utföra service på kundanpassade kameranläggningar. Att certifiera oss är därför ett naturligt steg i att tydligare visa att vi levererar säkerhetsinstallationer som uppfyller gällande normer och standarder.

 

I och med denna certifiering så ingår Finlarm i en exklusiv skara av säkerhetsföretag som är certifierade för såväl CCTV som Brandlarm och Inbrottslarm.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC