Vår Värdegrund

Vi på Finlarm skall förvalta våra kunders förtroende genom att leverera produkter och tjänster med hög kvalitet och enligt överenskomna krav. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden och gärna överträffa våra kunders förväntningar. Kundens upplevda kvalitet av vår leverans skall vara den främsta orsaken till ett fortsatt samarbete.

 

Vårt företag skall kännetecknas av tydlig återrapportering till kund, kort inställelsetid på service, tillgänglighet året runt, dygnet runt, samt att vi håller överenskomna installationstider.

 

Vårt arbete skall utföras fackmannamässigt och kännetecknas av välgjorda installationer med minsta möjliga estetiska inverkan på byggnader och lokaler. Vi håller rent och snyggt och vi genomför vårt arbete med engagemang och med rätt kompetens, vilket skall ge ett gott intryck och inge förtroende.

 

Vi väljer att samarbeta med kvalitetsmedvetna leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster av hög kvalitet.

 

Inom Finlarm har vi en tydlig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare bidrar med sitt kunnande och delar med sig av sina erfarenheter. Genom internkontroll, erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar säkerställer vi en hög leveranssäkerhet och därmed ett starkt förtroende hos våra kunder.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC