Bild till inlägget

Stockholms Stadshus

Stadshuset är en av Sveriges mest kända byggnader och Stockholms mest exklusiva festlokal. Under dess tak samsas många olika verksamheter. Det är ett hus välkänt för sin gästfrihet, sina unika konstskatter, magnifika fester och sin intressanta historia.

 

Stadshuset ritades av arkitekten Ragnar Östberg och invigdes på midsommarafton 1923. Byggnaden räknas som ett av Sveriges främsta byggnadsverk i nationalromantisk stil.

 

I Stadshuset har drygt 200 personer, såväl politiker som tjänstemän sin arbetsplats. Samtidigt är Stadshuset en välbesökt turistattraktion och en naturlig mötesplats för stockholmarna. Sommartid är parken ett mycket populärt utflyktsmål.

 

Stadshuset förvaltas av Fastighetskontoret med vilka Finlarm under många år har samarbetat. Vi har tillsammans förenat bevarandet av kulturhistoriska byggnader med moderna säkerhetsinstallationer.

 

Att installera passersystem i 1920-tals miljö utan att ge avkall på användarvänlighet, tillgänglighet och tillförlitlighet är en kundanpassad lösning som vi på Finlarm är mycket stolta över.

 

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC