Nytt kamerasystem till Förvaltningsrätten i Stockholm

Finlarm har fått förtroendet att byta ut befintligt kamerasystem.

Beställare är Domstolsverket. Arbetet innebär ny kameraplattform samt utbyte av samtliga kameror.

 

 

Vi har tillsammans med Kentima valt att leverera en kameraplattform av fabrikat Ethiris V6 samt full-HD kameror från Samsung.

 

 

Uppdraget är mycket glädjande och stärker bilden av Finlarms styrka i att leverera till kvalitetsmedvetna säkerhetsbeställare med uttalat höga krav på sina säkerhetsinstallationer.

 

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC