Bild till inlägget

Mimer i Västerås väljer ProtectYou (Finlarm) som leverantör

Mimer är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Västerås stad.
Med drygt 11 000 hyreslägenheter i 31 områden är Mimer den största aktören på bostadsmarknaden i Västerås.
Ungefär var sjätte västeråsare bor hos Mimer.


I stark konkurrens har ProtectYou (Finlarm) vunnit Mimers förtroende avseende ramavtal för Lås och entrésystem.
Avtalet är på två år med option på två år till.


Mimer har alltid funnits som kund till ProtectYou och vi har länge önskat att få ta ett större ansvar för tryggheten i deras
fastigheter. VI uppfattar Mimer som en mycket professionell och kompetent fastighetsägare. Att vi i skarp konkurrens är de som
bäst klarar av deras ställda krav visar ånyo vilken styrka som vi besitter, kommenterar Johan Åberg filialchef för ProtectYou i Västerås.


Ännu ett strategiskt avtal är signerat. Fastighetsbolag är en viktig kundgrupp för samtliga våra kontor. Vi ser i sammanhanget en ökad
efterfrågan från just ägare av flerbostadshus. Idag ser de oss allt oftare som en helhetsleverantör av allt ifrån lås, passersystem, porttelefon,
inbrottslarm, kameraövervakning till brandlarm, säger Lars Alm Vd för FinlarmGruppen.


Avtalet med Mimer ger oss också möjlighet att investera i vår egna organisation, vilket kommer att komma alla våra kunder till nytta .
Vi har på kort tid rekryterat fyra nya medarbetare, men hela vår verksamhet på drygt 30 medarbetare kommer på ett eller annat sätt att vara
involverade i leveransen till Mimer, avslutar Johan Åberg.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC