Micasa väljer Finlarm som partner för Tillträdesskydd

 

Finlarm tecknar ett ramavtal med Micasa som omfattar säkerhetsteknik och tillträdesskydd. Avtalsperioden sträcker sig över 2 år, med en förlängningsoption om ytterligare 4 år. Avtalet har ett förväntat värde om cirka 8 miljoner kronor per år.

 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bolaget har ett särskilt uppdrag att aktivt medverka till att utveckla boendet för äldre, handikappade och andra med särskilda behov. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter.

 

Ramavtalet innebär att Finlarm kommer att ansvara för Micasa:s hela behov av tillträdesskydd, lås, passersystem etc. Avtalet inkluderar ett helhetsåtagande från leverans och installation till service, support och underhåll.

 

För oss blir detta en flygande start för vår låsverksamhet i Stockholm. Att vi får förtroendet att leverera till Micasa är utmanande men framförallt fantastiskt roligt. Leveranserna börjar vid årsskiftet, och redan efter de inledande mötena känner jag att Micasa är en mycket kompetent och professionell fastighetsägare med uttalande och tydliga krav. På så sätt kommer de att aktivt bidra till den fortsatta affärsutvecklingen av Finlarm, säger Lars Alm, Vd för Finlarm.

 

Vi är mycket stolta och glada över detta avtal. I vår verksamhet i Västerås har vi mångårig erfarenhet av att leverera liknande lösningar, vilket gör att vi känner oss trygga i hur vi ska organisera oss. Vi kliver in i Micasa-relationen med en sexårig horisont och ser fram emot att utveckla ett för oss båda givande partnerskap, kommenterar Lasse Karlsson, kundansvarig.

 

Läs nyhet som PDF: Finlarm levererar till Micasa (pdf)

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC