Gott resultat för Finlarm – Kundenkät

 

Kunderna har sagt sitt – ett mycket starkt betyg för Finlarm!

Utfallet av årets kundenkät ger oss ett NKI på 4,55 på en femgradig skala.

 

Finlarm har på några år vuxit från 12 till 52 medarbetare. Verksamheten har samtidigt gått från 15 mnkr i omsättning till dagens 75 mnkr. Detta är en utveckling som vi är mycket glada och stolta över.

 

Finlarm fyller 25 år i år och som en del i detta har vi genomfört en första gemensam kundundersökning för våra kontor. Som ett extra tack till att våra kunder har tagit sig tid med att återkoppla, ger vi ett bidrag till Barncancerfonden.

 

Det kunderna särskilt lyfter fram som våra styrkor är:

  • Personalens kompetens och personliga engagemang.
  • Vår tillgänglighet, pålitlighet och lyhördhet.
  • Att vi levererar med en hög och jämn kvalitet.

 

Åsikter från våra kunder är den viktigaste pelaren i vårt interna kvalitetsarbete. Att våra återkommande kunder ger oss detta erkännande är mycket glädjande och förpliktar, säger Lars Alm, Vd.

 

Extra glädjande är att såväl NKI som övriga åsikter visar höga värden för samtliga våra kontor, avslutar Alm.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC