Finlarm/ProtectYou får utökat förtroende av ICA

 

ICA fyller i år 100 år – ett bolag med lång tradition, inte minst i Västerås. Fastigheten i Hacksta utanför Västerås är ett naturligt nav för varudistribution till hela Sverige och innehåller även moderna kontor. Total lageryta uppgår till 100.000 kvm och antalet anställda är drygt 2.000 stycken.

 

Finlarm/ProtectYou har fått förtroendet att byta ut befintligt säkerhetssystem till ett modernt integrerat säkerhetssystem. Uppdraget är mycket glädjande och stärker bilden av Finlarms förmåga i att leverera till kvalitetsmedvetna säkerhetsbeställare med uttalat höga krav på sina säkerhetsinstallationer. Valet av fabrikat föll på RCO M5 Mega, ett modernt system – anpassat efter de krav på funktioner och användarvänlighet som ICA ställer.

 

Västerås är en ICA-stad och vi har ett mångårigt samarbete med dem. Förutom att vi levererar till centrala fastigheter så ansvarar vi även för den fysiska säkerheten till ett antal ICA-butiker, säger Johan Åberg chef för verksamheten i Västerås.

 

Vi är mycket glada över detta prestigeuppdrag. Vi har under många år ansvarat för service och underhåll på Hacksta, vilket gör att fastigheten är känd för oss. Avgörande för att vi vann uppdraget var också att vi under 2016 genomfört ett liknande byte av säkerhetssystem på ICA-lagret i Kallhäll, säger Daniel Berg kundansvarig för leveranserna till ICA.

 

Leveranserna till ICA Hacksta påbörjas under mars månad.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC