Bild till inlägget

Finlarm/ProtectYou blir ny ramavtalsleverantör till Västerås stad

 

Västerås stad har handlat upp en ny partner för lås- och passagesystem – valet föll på Finlarm/ProtectYou.

Avtalet är 2-årigt med option om 2 år.

Beräknad omsättning är 10 mkr per år.

Leveranserna startar i oktober 2017.

 

Leveransen omfattar service och entreprenader på lås och säkerhetssystem, inklusive tillbehör och reservdelar samt tjänster i form av rådgivning. Stadens förvaltade area uppgår till ca 900 000 kvm och består bland annat av skolor, förskolor och äldreboenden.

 

Vi var stadens leverantör fram till 2013 och det känns därför lite extra att åter vinna deras förtroende, säger Johan Åberg filialchef för Finlarm/ProtectYou i Västerås.

 

Vi lägger ännu ett strategiskt ramavtal till vår kundportfölj. Västerås stad är en mycket professionell och kompetent upphandlare. Att vi i skarp konkurrens är de som bäst klarar av deras ställda krav visar ånyo vilken styrka som vi besitter, kommenterar Lars Alm Vd för Finlarm.

 

Rekrytering pågår av ett par nya tekniker, men i övrigt har vi den organisation och erfarenhet som krävs för att klara av ett avtal av denna storlek och komplexitet, avslutar Johan Åberg.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC