Bild till inlägget

Finlarm tecknar ramavtal med Stockholms läns landsting (SLL)

 

Stockholms Läns Landsting har handlat upp ett nytt ramavtal för teknisk bevakning – Finlarm är en av de utvalda leverantörerna.

Avtalet är 2-årigt med option om 2 år.

Leveranserna startar omgående.

 

Leveransen kan komma att ske till landstingets samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser.

Under åren 2015 – 2017 anskaffades varor och tjänster avseende Teknisk Bevakning för cirka 100 Mkr.
SLL uppskattar att efterfrågan av dessa varor och tjänster kommer att öka under ramavtalsperioden.

 

Ramavtalet omfattar leveranser av varor och tjänster avseende service, underhåll, kompletteringar och nyinstallationer av
följande produkter med tillhörande tjänster:

  • Byggnadstekniska skalskydd
  • Passerkontrollsystem
  • Porttelefonsystem
  • Inbrottslarmsystem
  • Bråk- och överfallslarm (Personlarm)
  • Kameraövervakningssystem (CCTV)
  • Brandlarmsystem
  • Utrymningslarmsystem
  • Överordnande system
  • Partnerkontrakt

 

 

Landstinget är en mycket professionell kund som ställer höga krav på kvalitet. Vi har haft en långsiktig plan i detta och redan anställt ett antal
medarbetare med mångårig erfarenhet i att leverera till SLL, kommenterar Björn Eriksson filialchef för Finlarm.

 

Avtalet är strategiskt för oss. Vi har länge haft SLL på listan över kunder som vi önskar att samarbeta med.
Avtalet kommer att bidra till att vår verksamhet i Stockholm lyfter till ytterligare en nivå,  säger Lars Alm Vd för Finlarm.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC