Finlarm i samarbete med Domstolsverket

Finlarm har efter en omfattande utvärdering fått förtroendet att byta ut och komplettera Högsta Domstolens befintliga passersystem.

 

Bondeska palatset på Riddarhustorget i Stockholm uppfördes i sin nuvarande form i mitten av 1700-talet. Palatset är idag byggnadsminne och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Bondeska Palatset är sedan 1949 upplåtet för Högsta Domstolen.

 

Finlarm har tillsammans med Siemens Security Products valt att leverera ett säkerhetssystem av fabrikat Siemens Omnis. Avgörande för valet av Omnis är att det är ett modernt system som klarar Domstolsverkets ställda krav på funktioner och användarvänlighet.

 

Uppdraget är mycket glädjande och förstärker ytterligare bilden av Finlarms styrka i att installera i kulturminnesmärkta fastigheter samt att byta säkerhetssystem samtidigt som verksamhet fortsatt pågår i kundens lokaler.

 

Kontakta Harri Salo för att få veta mer om våra installationer i Bondeska palatset.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC