Finlarm levererar till vinnande byggnad

 

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017.

 

För många är Eastmaninstitutet synonymt med tandvård och fastigheten inrymmer idag alla Folktandvårdensspecialistmottagningar. Det q-märkta huset på Dalagatan i Stockholm har omsorgsfullt renoverats i enlighet med fastighetens ursprungliga utförande. En genomgripande teknisk upprustning har skett och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

 

Finlarm har ansvarat för installationen av ett modernt integrerat säkerhetssystem från RCO. Mot bakgrund av fastighetens ålder har projektet innehållit ett antal utmanande delar och speciallösningar.

Ett exempel är fastighetens huvudentré som fått en modern lösning för kontrollerad in- och utpassering under dygnets alla timmar i kombination med gällande utrymningskrav. Detta i ett ”antikt” stålparti där möjligheterna till ingrepp har varit begränsade.

 

Vill du veta mer om projektet på Eastman – kontakta Björn Eriksson på 08-626 20 90.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC