Finlarm levererar till Attunda Tingsrätt

Finlarm har fått förtroendet att leverera säkerhetssystem till Attunda Tingsrätt.

Beställare är Domstolsverket. Arbetet innebär utbyte av befintligt passersystem samt utbyte och komplettering av kamerasystem.

 

 

Vi har tillsammans med Siemens Security Products valt att leverera ett säkerhetssystem av fabrikat Siemens Omnis och tillsammans med Kentima valt att leverera en kameraplattform av fabrikat Ethiris V6 samt full-HD kameror från Samsung.

Avgörande för valet av dessa plattformar är att det är moderna system som klarar Domstolsverkets ställda krav på funktioner och användarvänlighet.

 

Uppdragen är mycket glädjande och stärker bilden av Finlarms styrka i att leverera till kvalitetsmedvetna säkerhetsbeställare med uttalat höga krav på sina säkerhetsinstallationer.

 

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC