Finlarm levererar Noctu R3 från Foab

Statens Fastighetsverk har för Ulriksdals slott och Drottningholms slottsområde gett Finlarm förtroendet att uppgradera sina befintliga överordnade system.

 

De både förvaltningsområdena består var och en av ett flertal byggnader spridda över ett stort geografiskt område. Behovet av en modernare och flexiblare överordnad plattform har vuxit fram och till slut föll valet på Noctu R3.

 

Noctu R3 utvecklas av Foab Systems och finns idag installerat på över 500 anläggningar i Norden. Systemet är fabrikatsoberoende och stöder övervakning av de flesta olika typer av brandlarm, inbrottslarm, passersystem och driftsystem.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC