Expansion – organisk tillväxt på utvalda orter

 

Med start sommaren 2011 inleder Harri Salo, grundaren till Finlarm ett samarbete med investerarna Daniel Andersson och Christian Drougge. Tillsammans sätter de grunderna till en vision i att göra Finlarms erbjudande tillgängligt för ett ökat antal kunder på en större geografisk marknad. Lars Alm rekryteras som Vd i syfte att leda denna expansion.

 

Tillsammans formuleras en strategi för de kommande åren, där den övergripande målsättningen är att förvärva små och medelstora företag som skapar förutsättningar för organisk tillväxt på utvalda orter. Tillväxt ska ske med självständiga lokala bolag med starka varumärken, vilket säkerställer närhet och engagemang med kunderna. Samtidigt ser vi fördelen i den gemensamma organisationen  – kunder som handlar på flera orter, att lära av varandra och bli mer effektiva.

 

 

Två kontor i Stockholm blir Låsbutik mitt i hjärtat av City

 

Våren 2014 sjösätter vi nästa steg i vår expansion genom att satsa på ytterligare ett kontor i Stockholm. Med tanke på den rådande trafiksituationen, som vi och våra kunder upplever som ett växande problem, är det naturligt för oss att satsa på ett till kontor i Stockholm. Satsningen ger oss också tillgång till nödvändig kompetens inom teknikområden som vi tidigare har saknat.

 

Under våren 2017 tar vi nästa steg i Stockholm genom förvärv av Nybergs Lås. Bolagets kompetens kompletterar vår befintliga verksamhet på ett väldigt positivt sätt. I och med förvärvet tar vi nästa steg när det gäller att vara en komplett leverantör av fysisk säkerhet i och kring Storstockholm,
vilket gör att vi även kan erbjuda våra befintliga kunder en ännu bättre service.

 

 

Mälardalen

Våren 2015 är det dags för nästa geografiska expansion. Finlarm expanderar genom att förvärva det Västeråsbaserade ProtectYou, en verksamhet som omfattar 20 anställda med årlig omsättning på 35 mkr, varav 50% kommer från låsinstallationer.

ProtectYou grundades 2004 och har idag Mälardalen med omnejd som sitt naturliga marknadsområde. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare inom såväl privat som offentlig sektor. Ovanpå detta känner vi att våra kunder i allt högre grad vill köpa lås och passer som en paketerad tjänst, varpå denna satsning ger oss tillgång till nödvändig kompetens inom lås.

 

 

Dalarna med omnejd

Dalarnas Säkerhets System (DSS) blev Finlarms första förvärv. Bolaget förvärvas tillsammans med tre nyckelpersoner av de anställda. DSS grundades 1991 och har idag Dalarna med omnejd som sitt naturliga marknadsområde. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare inom såväl privat som offentlig sektor. DSS är i grunden väldigt likt Finlarm med en stark entreprenör som utvecklat sitt bolag i nära symbios med sina kunder. Genom att tillföra sälj- och ledningsresurser men i övrigt ändra på så lite som möjligt har DSS vuxit sig allt starkare på sin hemmamarknad.

 

Här kan du läsa mer om Dalarnas Säkerhets System:

 

DSS

 

 

 

 

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC