Finlarm fyller 25 år!

 

Vi äter tårta och uppmärksammar att Finlarm firar sina första 25 år.

 

1 februari 1991 registrerade Harri Salo en enskild firma och började arbeta under namnet Finlarm.
1 januari 1994 var det dags för nästa steg – bildande av aktiebolag och rekrytering av våra första anställda.

 

Bolaget tog fart och vi blev snabbt kända för att i nära samarbete med våra kunder leverera leverantörsoberoende produkter och tjänster.

 

Tidigt blev personlig samverkan, helhet, långsiktighet och hög kvalitet ledord som fortsatt präglar oss.

Personlig samverkan och helhet betyder att vi tar ansvar för allt från projektering, installation och dokumentation till service, support och löpande underhåll. Vi trivs som bäst när vi blir kundens rådgivare.

 

Långsiktighet betyder att en installation ska fungera såväl vid leverans som över tid. Säkerhetssystemet ska inte stå i vägen för förändringar i kundens verksamhet. Med den infallsvinkeln så har Finlarm idag uppdrag för några av landets mest kvalitetsmedvetna säkerhetsköpare.

 

Hög kvalitet är exempelvis fackmannamässiga och välgjorda installationer med minsta möjliga estetiska inverkan på byggnader och lokaler. Vi har utifrån det skaffat oss mångårig erfarenhet av entreprenader i kulturminnesmärkta byggnader – slott är för oss en återkommande arbetsplats.

 

2011 bestämmer sig grundaren till Finlarm – Harri Salo – att det är dags för nästa steg i bolagets utveckling.
Tillsammans med två partner skapas en ny ägargrupp och Lars Alm rekryteras som Vd.

 

Idag 4 år senare har Finlarm gått från 12 anställda till dagens 52 anställda
Omsättningen har under samma period gått från 15 mkr till 80 mkr.
Vi är nybliven certifierad Anläggarfirma Lås och sållar oss till den exklusiva skaran av endast sex företag som har en Fyrklöver i certifikat- Brandlarm, Inbrottslarm, CCTV och Lås.

 

Jag är mycket nöjd med utvecklingen av bolaget. Min vision när jag sålde delar av mitt livsverk var att skapa ett Finlarm med en bredare bas av kunder. Att vi idag finns på 3 orter med 4 kontor känns därför mycket bra, säger Harri Salo.

 

Att växa i geografi är en strategisk fråga, och via våra fyra kontor når vi idag en het marknad som ständigt är växande.
Att vi vuxit i produktbredd är till stora delar kunddrivet. Vi ser en önskan i att vi som en kompetent samarbetspartner kan ta ansvar för samtliga kundens säkerhetsinstallationer, säger Lars Alm, Vd.

 

Utvecklingen av Finlarm är och har varit en utmanande och spännande resa. Idag har vi nått en storlek som gör oss intressanta hos allt fler säkerhetsköpare. Att vår tillväxt skett över vår resultaträkning och med positiva årsresultat är bra för såväl ägare, kunder som våra anställda, avslutar Alm.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC