Finlarm förvärvar ProtectYou

 

Finlarm expanderar genom att förvärva det Västeråsbaserade ProtectYou, en verksamhet som omfattar 18 anställda med en årlig omsättning på 28 mkr. Grundaren till ProtectYou, Lasse Karlsson, kvarstår som filialchef för kontoret i Västerås.

 

Det Stockholmsbaserade säkerhetsföretaget Finlarm expanderar genom förvärv av ProtectYou.

 

ProtectYou grundades 2004 och har idag Mälardalen med omnejd som sitt naturliga marknadsområde. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare inom såväl privat som offentlig sektor. Bolaget har under de senaste åren uppvisat en stabil tillväxt och omsätter idag 28 mkr, varav 50 % kommer från låsinstallationer.

 

I och med förvärvet har Finlarm sammanlagt 45 anställda som utgår från 4 kontor.
Gruppens samlade omsättning uppgår till 75 mkr.

 

Vi har en uttalad strategi i att bli en geografiskt mer heltäckande leverantör, vilket naturligt efterfrågas av många av våra kunder. Ovanpå detta känner vi att våra kunder i allt högre grad vill köpa lås och passer som en paketerad tjänst. Vi är därför mycket nöjda med att presentera ProtectYou som vårt senaste förvärv, säger Lars Alm, Vd Finlarm.

 

ProtectYou är i grunden väldigt likt Finlarm med en stark entreprenör som utvecklat sitt bolag i nära symbios med sina kunder. Att grundaren till ProtectYou, Lasse Karlsson, kvarstår som filialchef samtidigt som han axlar en roll som affärsutvecklare för lås, gör mig övertygad om att Finlarm står väl rustat för nästa steg i bolagets utveckling, avslutar Alm.

 

Jag känner mig mycket nöjd med Finlarm som ny ägare till ProtectYou. Att sälja mitt livsverk måste bli rätt och här presenterade Finlarm den mest framtidsinriktade lösningen. För mig är det primära att kunder och personal tas väl om hand och här har Finlarm visat en lyhördhet när det gäller den kompetens som vi har byggt upp, kommenterar Lasse Karlsson.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet: Finlarm förvärvar ProtectYou (pdf)

 

Läs gärna mer om ProtectYou genom att gå till deras hemsida!
protectyou

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC