Finlarm fortsätter med att stärka sitt kunderbjudande

 

Fredrik Adolfsson har i dagarna blivit behörig ingenjör inom Brandlarm.

 

Av tradition är vi i Västerås starka inom Lås och Säkerhet. Vi inledde en
satsning på brandlarm under hösten 2015 och Fredrik kommer för alltid att personifiera detta. Han har visat att ensam är stark och det känns därför mycket bra att han nu också tar nästa steg i sin karriär, säger Vd Lars Alm.

 

Att bli behörig ingenjör är någon som jag länge har önskat. För mig är detta
ett kvitto på att Finlarm tror på mig och att jag har en kompetens som räcker till, säger Fredrik Adolfsson.

 

Att vi i bolaget nu har ytterligare en behörig ingenjör är bra för både oss och våra kunder, avslutar Alm.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC