Finlarm förstärker med 2 st. Behöriga ingenjörer CCTV

 

Andreas Holmgren och Harri Salo har av SBSC blivit certifierade till Behöriga ingenjörer CCTV.-anläggning.

 

Andreas är 26 år och arbetar som Projektledare. Han har arbetat på Finlarm i åtta år och har en bred erfarenhet av att installera och utföra service på kameranläggningar.

 

Harri är 51 år och arbetar som Säljare och Projektör. Harri är grundaren av Finlarm och han har en bred erfarenhet av att projektera kundanpassade kameraanläggningar.

 

Vi upplever en ökad medvetenhet hos våra kunder och att de uteslutande efterfrågar säkerhetsinstallationer som uppfyller gällande normer och standarder.

 

Att på detta sätt förena ett förstärkt kunderbjudande med kompetensutveckling känns därför mycket tillfredsställande.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC