Finlarm förstärker – Höstens nyanställningar

 

Finlarm förstärker på personalsidan och har under hösten anställt Teknikerna Daniel Ney och Fredrik Krutrök. Vi har även anställt Linnea Fritjofsson som Projektadministratör.

-Med två kontor i Stockholm upplever vi ett ökat intresse från marknaden. Daniel och Fredrik är två erfarna Tekniker som vi och våra kunder kommer att ha stor nytta av.

Linnea på sin sida är en del i en satsning på att ytterligare öka kvaliteten i våra kundprojekt och då i första hand kunddokumentation och ritningar.
Jag hälsar dem alla tre varmt välkomna till oss, säger Lars Alm, VD Finlarm.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC