Ett växande Finlarm får bästa betyg av kunderna

 

Omsättningen växer till över 125 mnkr.

Kunderna har sagt sitt – åter ett mycket starkt betyg för Finlarm!

Utfallet av årets kundenkät ger oss ett NKI på 4,41 på en femgradig skala.

 

 

Finlarm Gruppen fortsätter att växa och med två veckor kvar av räkenskapsåret pekar prognosen mot en Omsättning på 125 mnkr.

Förvärvet an Nybergs Lås förklarar merparten av tillväxten, men i grunden finns en solid verksamhet med en organisk tillväxt på >10 %.

 

 

Vi har under året tecknat ett antal strategiska kundkontrakt som bidrar till vår expansion, men basen i verksamheten är fortsatt den
växande skaran av långsiktiga och återkommande kunder, säger Vd Lars Alm i en kommentar.

 

 

Ett axplock av de kommentarer som kunderna ger kring våra styrkor är:

– Bra bemötande personal

– Förståelse för våra fel och problem

– Ställer upp för att få till en bra produkt till slutkund

– Tekniker som kommer ut på plats är mycket kunniga och duktiga

 

 

Personligen känns det mycket bra att våra kunder känner igen sig i och lyfter fram det som vi själva sätter högt och som vi varje dag
försöker att leva upp till, avslutar Alm.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC