Brandskydd tillsammans med Idrottsförvaltningen i Stockholm

 

Finlarm utökar samarbetet med Fastighetskontoret.

 

Under 2016 startade Finlarm upp kommunavtal med Stockholms Stad (Fastighetskontoret).
Med start 2017 utökas samarbetet till att även omfatta ett 30-tal idrottsanläggningar.

 

–  I takt med att Fastighetskontoret successivt tar över ansvaret för fler fastigheter utökas även vårt åtagande avseende service och förebyggande underhåll, säger Harri Salo, kundansvarig.

 

– Då merparten av installationerna finns i simhallar, ridhus och idrottshallar, så känns det extra positivt att kommunen prioriterar miljöer som våra barn och unga vistas i, säger Harri Salo.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC