Bild till inlägget

Brandlarm till Ena Energi – Kraftvärmeverket i Enköping

Finlarm får ökat förtroende av kvalitetsmedveten säkerhetsköpare genom tilldelning av ett komplext brandlarmsystem anpassat för en verksamhet där höga krav ställs på så väl produkter som på installationskompetens.


Det är med högt ställda krav som jag känner en stor tillfredställelse att få leverera en totallösning av ett driftsäkert och integrerat system från Schrack Seconet kommenterar projektledare Fredrik Adolfsson.

Detta är ett steg helt i vår riktlinje och geografiska strategi att etablera vår brandlarmveksamhet i Enköping avslutar Lars Alm.


ENA Energi AB är ett kommunägt aktiebolag som grundades 1972. Bolaget producerar el och fjärrvärme från nästan 100 % biobränsle sedan mitten på 90-talet, då kraftvärmeverket togs i drift. Fjärrvärmen levereras till företag och privatpersoner i Enköping.

Fjärrvärme i Enköping är en trygg och billig uppvärmningsform producerat av miljövänligt biobränsle.

Biobränslet som används är till största delen returflis som återvinns vid olika miljöstationer runtom mälaren. Fjärrvärmeproduktionen i Enköping tar därmed tillvara resurser som annars inte skulle ha utnyttjats. Genom ett internationellt uppmärksammat samarbete kring Salix-odlingar används kommunens avloppsslam varvid kväveutsläppen i Mälaren minskas.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC