Artillerigården brandsäkras av Finlarm

 

Artillerigården på Östermalm i Stockholm består av ett flertal byggnader uppförda i slutet av 1700-talet med en huvudbyggnad som delvis är påbyggd i slutet av 1800-talet.

 

Artillerigården förvaltas av Statens Fastighetsverk och lokalerna är i huvudsak upplåtna till Armémuseum.

 

Finlarm har fått förtroendet att byta ut och komplettera fastigheternas befintliga brand- och utrymningslarm. Totalt kommer anläggningen att uppgå till drygt 700 larmpunkter.

 

Finlarm har tillsammans med Schneider valt att leverera ett brand- och utrymningslarm av fabrikat FX3Net. Avgörande för valet av FX3Net är att det är ett modernt och tillförlitligt system som lämpar sig väl i denna typ av lokaler.

 

Uppdraget är mycket glädjande och förstärker ytterligare bilden av Finlarms styrka i att installera i kulturminnesmärkta fastigheter samt att byta brandlarm samtidigt som verksamhet fortsatt pågår i kundens lokaler.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC